O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI
Daňoví poplatníci ČR jsou nestátní, nezávislou, neziskovou organizací, která byla založena v březnu 2015 jako spolek.

Poslání DP ČR:
Naším posláním je vzdělávat veřejnost v daňové problematice a rozpočtové odpovědnosti, analyzovat dopady daňových změn a monitorovat hospodaření s veřejnými prostředky.

Cíle DP ČR:
K dosažení našeho poslání poskytujeme informační, expertní a poradenskou činnost, vydáváme tištěná a elektronická periodika a publikace, provozujeme webové stránky, pořádáme a organizujeme přednášky, odborné semináře, kolokvia a další podobné akce.

Daňoví poplatníci ČR jsou členem World Taxpayers Associations.Tyto stránky jsou jen dočasné. Nové stránky jsou ve vývoji. Děkujeme za pochopení.
O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI