O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI
Spolupracující partneři:

CETA - Centrum ekonomických a tržních analýz
CETA analyzuje tržní, socioekonomické a politické jevy v České republice a upozorňuje na jejich dopady. Zaměřuje se zejména na výzkumné otázky související s procesy regulace, bariérami ekonomického růstu, tvorbou blahobytu a rozvojem ekonomické svobody v České republice.
www.eceta.cz


TRADE-OFF
Prestižní časopis se čtvrtletní periodicitou přináší články a analýzy z oblasti ekonomie, historie a práva.
Je určený vlastníkům úspěšných podniků, špičkovým manažerům ze soukromého i veřejného sektoru, akademikům, politikům a všem, kteří chtějí mít informační a argumentační převahu.
www.trade-off.cz
O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI