O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI
Aktivity Daňových poplatníků ČR vycházejí z těchto fiskálních principů:

1. Stabilita daňového systému - časté změny daňového systému vyvolávají ne zcela předvídatelné změny v chování ekonomických subjektů a znesnadňují investiční rozhodování.

2. Dlouhodobý pokles podílu složené daňové kvóty na HDP - snižování daňové konkurenceschopnosti teritorií s rozdílnou jurisdikcí má neblahé dopady na domácí producenty.

3. Předpokladem návrhu daňové změny je komplexní RIA (Regulatory Impact Assessment) - daňové změny ovlivňují cenotvorbu a vedou ke změnám spotřebitelského chování a nabídky nejen zboží a služeb, jichž se daňové změny týkají, ale i jejich substitutů a komplementů.

4. Vládní návrh na zvýšení spotřební daně na statky, jejichž výrobou či spotřebou vznikají negativní externality, lze podat jen po předložení RIA o snížení společenských škod (social harm), k němuž jeho schválení povede - argument o růstu rozpočtových příjmů je nedostatečný, protože pouhý únik zboží a služeb zatížených vyšší daní do šedé ekonomiky má značné rozpočtové důsledky.

5. Požadavek stálého zvyšování výtěžnosti daňového systému - přetrvávající nedostatečný výběr z důvodu daňových úniků má negativní vliv na daňovou platební morálku a vyvolává potřebu dalších státních zásahů k vynucení práva.

6. Posilování prvků decentralizace v daňovém systému vedoucích ke zvyšování podílů obecních a krajských rozpočtů v systému veřejných rozpočtů ČR - takto se měnící systém umožňuje nejen pružněji reagovat na nerovnoměrný sociálně ekonomický vývoj jednotlivých regionů, ale také provádět efektivnější kontroly užití veřejných prostředků.

7. Zachování určité rovnováhy mezi přímými a nepřímými daněmi - přílišný vzestup váhy přímých daní na úkor nepřímých daní na celkových daňových příjmech vede k prohlubování cenových deformací a zastírání podstaty zdanění.

8. Zavedení evropské daně v důsledku prohlubující se integrace členských zemí EU - přijatelné jen za podmínky symetrického snížení národního daňového břemene.

9. Prosazení metodiky rozklikávacích rozpočtů jako nástroje veřejné kontroly užití veřejných prostředků a projevu standardního chování státní, veřejné, krajské a obecní správy a samosprávy - stálý růst veřejných rozpočtů a růst jejich složitosti činí jejich kontrolu bez využití výše zmíněné metodiky ze strany daňových poplatníků fakticky nemožnou.

10. Požadavek na předložení RIA v případě růstu nemandatorních výdajů kterékoli kapitoly státního rozpočtu ČR - podpora jakékoli zájmové skupiny se dotýká postavení ostatních členů společnosti, kteří nejsou schopni stejným způsobem (politickými prostředky) prosadit svůj zájem.
O NÁS FISKÁLNÍ PRINCIPY KONTAKT PARTNEŘI